LookBook

NEW YEAR, SAME ME

Happy 2021!

Unlike last year, this year I have not planned long trips and big parties. I have no expectations of anything or anyone. Instead, I have set goals that are up to me alone. In fact, 2020 has lowered the bar so low that all I want from 2021 is just #PeaceForArmenia ☮️

За разлика от миналата, тази година не съм планирала далечни пътувания и големи партита. Нямам очаквания от нищо и никой. Вместо това съм си задала цели, чието постигане зависи само и единствено от мен. Всъщност, 2020 смъкна толкова ниско летвата, че единственото, което искам от 2021 е само #PeaceForArmenia ☮️

Photgraphy: Plamen Gavrilov / @plam_visuals

Outfit: Custom RedMeth