LookBook

A WALK IN THE CITY

MATCHING MONOCHROME OUTFITS

#OOTD: END FEBRUARY STREET STYLE

If you follow me on Instagram you have noticed my doggy spam and you probably already know Rocky – my black and white roommate. He’s a mix between a Chihuahua, Jack Russell, sugar, spice and everything nice – hence the super photogenic powers he has.

I know that I may look obsessed with him in social media but the truth is … well … yes, I am obsessed. Rocky’s playful, friendy (only to humans), has really funny facial expressions – like the “I’m shooketh” and the “I’m shading u rn” ones – how not to be excited when around him.

Personally I believe that he needs he’s own IG account and we’re working on that with his rigtful owner – Teddy. If you have any good name sudgestions you can comment bellow – as you know that’s the hardest part in creating and account.

***

Ако ме следите в Instagram, то най-вероятно сте забелязали кучеспама и вероятно вече знаете за Роки – моя черно-бял съквартирант. Той е микс между чихуахуа, Джак Ръсел, захар, подправки и всичко хубаво – оттук и супер фотогеничните му сили, които има.

Знам, че може да изглеждам обсебена от него в социалните медии, но истината е … добре … да, обсебена съм.

Роки е игрив, приятелски настроен (само към хората) и има наистина забавни изражения на лицето като “Шокиран съм” и “В момента те шейдвам” – как да не се вълнувам, когато съм около него.

Лично аз вярвам, че той се нуждае от свой собствен IG профил и сме работим по въпроса с неговата истинска стопанка – Теди. Ако имате идеи за подходящо име можете да коментирате по-долу – както знаете, това е най-трудната част в създаването на един нов акаунт.

Styling is such a fun and fulfilling accitivity to me.

I don’t know if I should confess, but when I go out with Rocky I try to match with him – this may sound to you weird or shallow, but these are the facts.

In my daily routine I’m very careful with my outfits and it’s details and I like to experiment with styles, colors, and textures. Usually, I go with the vibe I have woke up to or depending on what kind of plans and obligations I have for the day – I dress for the occasion. Going out with Rocky is also framed in that mindset. This certainly doesn’t mean that I wear always monochrome but I consider the ways we can match.

***

Стилизирането е толкова забавно и пълноценнo занимание за мен.

Не знам дали трябва да призная, но когато излизам с Роки, се опитвам да съм в тон с него –  това може да ви звучи странно или повърхностно, но такива са фактите.

В ежедневието си много внимателно подбирам дрехите и детайлите към тях и обичам да експериментирам със стилове, цветове и текстури. Обикновено залагам на настроението, с което съм се събудила или в зависимост от това какви планове и задължения имам през деня – обличам се за случая. Излизането с Роки също е рамкирана в тази нагласа. Това със сигурност не означава, че винаги съм в монохром, но преценям начините по-които можем да се съчетаем.

PhotographyPlamen Gavrilov

Outfit: Blouse – Ninety Percent, Pleated Pants – Similar, Boots – Similar, Scarf – Calliope, Bag – Milo Milo,

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.