Inspiration

Forget Gaudi, Barcelona starts with Joan Miró

One weekend in Barcelona is not enough to enjoy all what this amazing city can offer.

I chose to start my first day with the Fundacio Joan Miro. Getting there Google map made us walk threw not so cute streets, but hey, we had a some sort of a local experience like that. In our way to the museum I heard a lot of “I can’t believe this is going to be the first thing I see in Barcelona” but the doubtful vibe changed the moment we were standing in front of the minimalistic building.

The contemporary art museum named after the great surrealist has a stunning location!

On the second floor you can find a terrace with chairs, pool and typical Miró sculpture where you can sit and enjoy the city view.

The Fundacio keeps a main exhibition with the Catalan artist’s works but also supports new names in the contemporary field.

****

Един уикенд в Барселона не е достатъчен, за да се насладите на всичко, което този невероятен град може да предложи.

Избрах да започна първия ни ден с Фондацио Жоан Миро. За да стигнем до там Google maps ни прекара през едни не толкова впечатляващи улици, но хей, така се почувствахме малко като местните. По пътя към музея чух много “Не мога да повярвам, че това ще бъде първото, което виждам в Барселона”, но съмненията се изпариха в момента, в който застанахме пред минималистичната сграда.

Фондацията за съвременно изкуство, кръстен на великия сюрреалист, има зашеметяващо местоположение!

На втория етаж можете да намерите тераса със столове, басейн и типична скултура на Миро, където можете да седнете и да се насладите на невероятна гледка към града.

Основната изложба на Фондацията е с произведенията на каталунския художник, но също така и подкрепя новите имена в съвременното изкуство.

Miro’s surrealism is born in that part of the unconscious between the childish and the primitive which in a way are very close and similar. His work is all about joy and happiness, the purity of the infantile and the simplicity – the epitome of the beauty. That’s why you should totally start your days in Barcelona exactly there – in the white building in the embrace оf the city, surrounded by the colorful art of the great Miro.

***

Сюреализмът на Миро e радено в тази част на несъзнаваното – между детското и примитивното, които по някакъв начин са много близки и сходни. Неговата работа е ода на радостта, щастието, чистото инфантилно съзнание, а симплистичността за него е олицетворение на красотата. Още една причина, поради която трябва да започнете деня си в Барселона точно там – в бялата сграда в прегръдката на града, заобиколени от цветните творби на великия Миро.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.