Outfit Sets

SHOP WITH ME: SUMMER WISHLIST

GETTING READY FOR THE SUMMER WITH ROSEGAL

One of the popular online stores Rosegal is celebrating it’s 5th Anniversary by giving us the opportunity to shop one of their top selling products with high discounts.

You can shop with me with 12% discount using this code: RGAnniversary1

Now, let me show you what I chose for my breezy-easy summer!

***

 

Eдин от най-популярните онлайн магазини Rosegal празнува своята пета годишнина, като ни дава възможност да пазаруваме от най-продаваните им продукти с високи отстъпки.

Можете да пазарувате с мен с 12% отстъпка, като използвате този код: RGAnniversary1

Сега, позволете ми да ви покажа нещата, които избрах за моето горещо лято!

THE MAXI DRESS

Forget about the pineapples and palm treas, tropical leafs are the deal this season. This dress looks perfect for your summer evenings at the beach.

***

Забравете за ананасите и палмите, тропическите листа са истинските звезди на сезона. Тази рокля изглежда идеална за летните вечери на плажа.

THE CUTE MINI DRESS

A summer without a white mini dress is a disaster. I like this one cuz of the ruffles which are very trendy this year.

***

Лято ли е въбще без малка бяла рокля? Тази ми харесва заради къдриците, които продължават да бъдат популярни и тази година.

THE ROMPER

Because summer is all about lazy dressing!  / Защото лятото е за мързеливите дрехи!

THE SKIRT

If you are wondering about this one, just put Cardi B’s I Like It song and you’ll understand the vibe.

***

Ако се чудите защо тази пола си пуснете I Like It на Cardi B и ще разберете какво е настроението зад нея.

 

THE BAG

Straw bags are the IT bags of the season! This one is a must have – for sure!

***

Плетените кошници са IT чантите на годината! Тази си е must have – със сигурност!

THE SANDALS

I’m aiming for the minimalistic shoes this summer. The sandals are also very plain and elegant as these red ankle strapped ones.

***

Стремя се към гардероба ми да има минималистични обувки това лято. Сандалите ми също са много семпли и елегантни, точно като тази с червените каишки на глезена.

***

THE SUNGLASSES

Skinny sunglasses? Yes, please! The HOTTEST trend of the summer 2018 fashion.  / Тънки очила? Да моля! Това е най-горещия тренд на лято 2018.

THE CAP

For all the bilinguals and trilinguals out there! This one comes in 3 colors but I like the beige the best.

***

Тази шапка е за всички билингвисти и трилингсвисти!  И се предлага в 3 цвята, но бежовото най-много ми допада.

THE BEACH HAT 

Should we mention it at all? It is here from the beginning, waiting for us – the straw hat with the wide margin!

***

Трябва ли въобще да я споменаваме? Тя си е тук от началото и ни чака – сламената шапка с широка периферия!

THE ONE-PIECE BIKINI

ALSO! Enjoy Rosegal 5th Anniversary Carnival (Jul. 16th to 18th)

Free Shipping Worldwide.

You can shop at ROSEGAL from $1.99 with coupons up to $500.

Rosegal has an Unconditional Refund policy if there is something wrong with the quality, the item is not received or there is a size issue.
***

СЪЩО TAKA!  Насладете се на Kарнавалната 5-та годишнина на Rosegal (16-18 юли)

Безплатна доставка за целия свят.

Можете да пазарувате в ROSEGAL от $1,99 с купони до $500.

Rosegal има политика за безусловно възстановяване на средствата, ако има нещо нередно с качеството на получения продукт, не е получен или има проблем с размера.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.