Outfit Sets

3 OUTFIT IDEAS FOR SNOWY STREETS

MY PERSONAL TRICKS

page

I hate winter. I hate cold. I hate when the streets are like a battleground and the feeling is as if you are in a new videogame while trying to jump over a 2 meter high snow wall or try to avoid the icicles. I leave near my workplace and I walk by feat. Usually it takes me 10-15min to get to ELLE‘s  headquarters. In the snowy days it takes me 30 min, because there is no way I can fly threw all off the mess that is going on on the streets.

Yet, I still want to look stylish.

So, how do I manage to look vogue and also not die from freezing?

I have few combinations secrets that I am willing to share with you.

***

Мразя зимата. Мразя студа. Мразя, когато улиците са като бойно поле и усещането е като в нова видеоигра, докато се опитвам да прескоча двуметровите снежни стени или да се старая да избягвам ледените висулки. Живея близо до работното ми място и ми се налага да ходя до там пеша. Обикновено ми отнема 10-15 минути, за да стигна до редакцията на ELLE. В снежните дни  – 30 минути, защото няма начин да прелетя през всичката бъркотията, която се случва по улиците.

И все пак искам да изглеждам стилно.

И така, как успявам да изглеждам модно и да не умирам от замръзване?

Имам няколко тайни комбинации, които съм готова да споделя с вас.

 

THE 2 x 3

c600x600

This is an easy to remember one. You pair the colors – the top with the shoes, the skirt/pants with the coat and the hat with the gloves or the scarf. You need one item to be the mixer – the one with the prints. I usually go with the bag, but that easily can be any other accessory.
***
Тази комбинация е лесна за запомняне. Дублиране на цветовете – горната част с обувките, полата / панталоните с палтото и шапката с ръкавиците или шала. Трябва ви един миксиращ елемент – този с принта. Аз обикновено залагам на чантата, но можете да изберете всеки друг аксесоар.

SPORTY AND SREET

 c600x600 (1)

Oversized shirt, leggings and a big fluffy fur coat is the way to look cool and to stay warm. Go with basic colors and mix the styles. If you are not fan of the leggings trend you can always choose jeans. Over the knee boots are here to stay, so go and invest in a good pair!

***

Овърсайзд риза, легингс и голямо пухкаво кожено палто е начинът да изглеждате готини и едновременно с това да ви е топло. Заложете на бейсик цветове и смесете стиловете. Ако не сте фен на клин тенденцията винаги можете да изберете дънки, вместо тях. Ботушите над коляното са тук и този сезон и май възнамеряват да останат още няколко, така че отидете и инвестирайте в един хубав чифт!


LEATHER WEATHER

c600x495

The leather pants are the savior in the very stormy and cold days. Especially when the snow is melting! I prefer to add a feminine touch  on the edgy look with shear dresses or long sheer shirts under the woolen top. Also – always add that pop of color.
***

Кожените панталони са спасителите на много буйните и студени дни. Особено когато снегът се топи! Предпочитам да добавя женствен детайл на подобни edgy визии с прозрачни рокли или дълги шифонени ризи под вълнения пуловер. Също така – винаги помнете да добавите малко цвят.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *